Organ Donation, Penge Donation

Det kan være ønskeligt at der istedet for blomster til begravelsen / bisættelsen gives en donation(pengegave) til en af afdøde, eller pårørende, ønsket organisation.

Den / De der arrangerer begravelsen / bisættelsen bedes give besked til de personer som deltagerne i begravelsen/bisættelse om dette ønske.

Oplys organisationens navn og kontonummer.

Typisk foregår indbetalingen på netbank, Mobilepay eller sms, husk at oplyse afdødes navn, og indbetalers navn, nogle organisationer sender en opgørelse af indbetalingerne til de efterladte.


KØBENHAVNS UNIVERSITET, information vedr. donation af legeme til brug for forskning/undervisning.

TRANSPLANTATION.DK, information om donation/transplantation.

Humanitære organisationer:

Alzheimerforeningen

Care Danmark   

Børnecancerfonden

Børnefonden

Ibis

Danmarks Lungeforeningen

Dansk Parkinsonforening

Dansk Røde Kors

Gigtforeningen

Kræftens Bekæmpelse

Red barnet

Læger Uden Grænser

PTU Polio Trafik og Ulykkesramte

SCLEROSEFORENINGEN

Sos-Børnebyerne

Unicef