Glostrup kommune

Glostrup kommune er opdelt i 1 sogn, 2 kirker, 2 kirkegårde

Der er ens priser for alle folkekirkemedlemmer på gravsteder og kremering
dog ikke kapelleje, organist og kor.
Søndre og Nordre, kirkegårde har ens priser på samme type gravsted, kun Nordre han Askefælles.
Askefælles gravsted (De Ukendtes), inkl. urnenedgravning: 3.805,-
Urnegravsted i græs, med mulighed for at nedlægge en plænesten, inkl. urnenedgravning: 6.245,-
Urnegravsted, traditionelt med afgrænsning af f.eks. hæk, med mulighed for opstilling af sten: 1.355,-
Kremering på Glostrup Krematorium: 2.611,-

Priseksempel Askefælles Gravsted, for borger boende i Glostrup Kommune, medlem af Folkekirken
Dania Begravelse 9.900,-
Gravsted Askefælles 3.805,-
Kistepynt eksempel 1.500,-
Kremering 2.611,-
Samlet pris incl. moms, begravelseshjælp fratrækkes 17.816,-

Bemærk, Dania Begravelse opkræver kr. 2.995,- for kremering. Dania Begravelse opkræver kr. 3.700,- for Askefælles gravsted

Priserne gældende fra 1.1.2019, oplyst uden ansvar. Der kan vælges andre gravsteder end de angivne

 

Jeg ved det er svært at være sikker på den pris man får hos bedemanden er den endelige pris.
jeg vil meget gerne give dig en fra min side juridisk bindene pris, på den ønskede begravelse.
Hvis du kan ringe til mig, (eller sende en mail)kan vi snakke om hvad der ønskes, jeg vil gerne vejlede på spørgsmål du måtte have, efterfølgende sender jeg dig en gratis mail, med min juridisk bidende pris, den kan du så bruge som prisreference, eller vælge at sige ja tak til, så kan jeg efterfølgende begynde at arrangerer begravelsen.
Ringetid må gerne være mellem 8:00 og 23:00

Billig Bedemand • Glostrup • Hvissinge • Ejby • Vestegnen • Østervang • Billig Begravelse