Københavns kommune

Københavns kommune

Der findes 8 kirkegårde i kommunen, Assistens, Bispebjerg, Brønshøj, Garnisons, Holmens, Sundby, Vestre, Vor Frelser., priserne er ikke gældende for Garnisons og Holmens kirkegårde.

Der er ikke prisforskel for medlemmer eller IKKE medlemmer af Den Danske Folkekirke.

Prisoplysning for borger boende i Københavns kommune
Askefælles gravsted (De Ukendtes), inkl. urnenedgravning, 2021: 3.503,-
Urnegravsted i græs, med mulighed for at nedlægge en plænesten, inkl. urnenedgravning, 2021: 6.713,-
Urnegravsted, traditionelt med afgrænsning af f.eks. hæk, med mulighed for opstilling af sten, inkl. urnenedgravning, uden vedligeholdelse, 2021: 5.277.-
Prisoplysning for borger IKKE boende i Københavns kommune
Askefælles gravsted (De Ukendtes), inkl. urnenedgravning, 2021: 3.953.-
Urnegravsted i græs, med mulighed for at nedlægge en plænesten, inkl. urnenedgravning, 2021: 7.163,-
Urnegravsted, traditionelt med afgrænsning af f.eks. hæk, med mulighed for opstilling af sten, inkl. urnenedgravning, uden vedligeholdelse, 2021: 5.727,-
Kremering på Bispebjerg eller Sundby Krematorium Kremeringsudgiften er altid den samme, for medlem eller ikke af Folkekirken og for borger boede i eller udenfor kommunen. 2021 2.593,-

Priseksempel Askefælles Gravsted
Dania Begravelse 9.900,-
Gravsted Askefælles 3.500,-
Kistepynt eksempel 1.500,-
Kremering 3.000,-
Samlet pris incl. moms, begravelseshjælp fratrækkes 17.900,-

Dania Begravelse opkræver andre beløb for Askefælles Gravsted(3.500,-) og kremering(3.000,-).


Priserne gældende fra 1.11.2021, oplyst uden ansvar. Der kan vælges andre gravsteder end de angivne